Màn hình máy tính

Bộ lọc
Lượt xem
Đang hiển thị 1 - 16 Của 37 Mặt hàng
Màu sắc
 • +++1.5 triệu - 2 triệu+++2 triệu - 3 triệu+++21.5'+++3 triệu - 5 triệu+++5 triệu - 7 triệu+++5 triệu - 8 triệu+++8 triệu - 12 triệu+++lcd aoc 24g2 23.8 inch ips+++lcd aoc 27g2 27 inch ips+++lcd aoc ag322fcx - agon gaming 31.5'+++lcd aoc brand 24v2q/74 23.8' wide led full viền+++lcd aoc c27v1q - 27'+++lcd aoc c32g1 gaming 31.5'+++lcd aoc i2080sw 19.5' (ips)+++lcd asus mx34vq 34'+++lcd asus pa248qv 24inch+++lcd asus rog strix xg27vq 27'+++lcd asus rog strix xg35vq 35 inch+++lcd asus rog swift pg348q 34'+++lcd asus va326h 32' 144hz full hd+++lcd asus vg278qr 27 inch+++lcd asus vp228ne 22' 1ms full hd+++lcd asus vs207df 19.5inch đen+++lcd asus vt229h 22' ips full hd+++lcd asus vz229h led 21.5'+++lcd asus vz229he led 21.5'+++lcd dell e1916hv 18.5'+++lcd dell e2216hv 21.5' led+++lcd dell p2419h 23.8' 1920x1080 led+++lcd dell p2719h 27' led full hd+++lcd dell se2219hx+++lcd dell u2719d-27'+++lcd dell u3419w 34' (3440 x 1440)+++lcd dell ultra sharp u2419h 24'+++lcd dell up3216q+++lcd hp v194 18.5' (v5e94aa)+++lcd lg 22mn430m-b+++lcd lg 24gl600f-b 24' gaming 144hz+++lcd lg 24mp59g-p.atv 24' ips gaming+++lcd lg 27mk430h-b 27' ips+++lcd lg 29wn600 29 inch+++lcd samsung ls22r350fhexxv+++lcd samsung ls24e360hl/xv led 24'+++lcd samsung ls27e45kbhv/xv+++màn hình 2k+++màn hình 4k+++màn hình aoc+++màn hình asus+++màn hình cong+++màn hình dell+++màn hình full hd+++màn hình hd+++màn hình lg+++màn hình máy tính+++màn hình samsung+++trên 12 triệu+++vàng+++đen+++
 • Đen
 • Vàng
Chất liệu
 • +++1.5 triệu - 2 triệu+++2 triệu - 3 triệu+++21.5'+++3 triệu - 5 triệu+++5 triệu - 7 triệu+++5 triệu - 8 triệu+++8 triệu - 12 triệu+++lcd aoc 24g2 23.8 inch ips+++lcd aoc 27g2 27 inch ips+++lcd aoc ag322fcx - agon gaming 31.5'+++lcd aoc brand 24v2q/74 23.8' wide led full viền+++lcd aoc c27v1q - 27'+++lcd aoc c32g1 gaming 31.5'+++lcd aoc i2080sw 19.5' (ips)+++lcd asus mx34vq 34'+++lcd asus pa248qv 24inch+++lcd asus rog strix xg27vq 27'+++lcd asus rog strix xg35vq 35 inch+++lcd asus rog swift pg348q 34'+++lcd asus va326h 32' 144hz full hd+++lcd asus vg278qr 27 inch+++lcd asus vp228ne 22' 1ms full hd+++lcd asus vs207df 19.5inch đen+++lcd asus vt229h 22' ips full hd+++lcd asus vz229h led 21.5'+++lcd asus vz229he led 21.5'+++lcd dell e1916hv 18.5'+++lcd dell e2216hv 21.5' led+++lcd dell p2419h 23.8' 1920x1080 led+++lcd dell p2719h 27' led full hd+++lcd dell se2219hx+++lcd dell u2719d-27'+++lcd dell u3419w 34' (3440 x 1440)+++lcd dell ultra sharp u2419h 24'+++lcd dell up3216q+++lcd hp v194 18.5' (v5e94aa)+++lcd lg 22mn430m-b+++lcd lg 24gl600f-b 24' gaming 144hz+++lcd lg 24mp59g-p.atv 24' ips gaming+++lcd lg 27mk430h-b 27' ips+++lcd lg 29wn600 29 inch+++lcd samsung ls22r350fhexxv+++lcd samsung ls24e360hl/xv led 24'+++lcd samsung ls27e45kbhv/xv+++màn hình 2k+++màn hình 4k+++màn hình aoc+++màn hình asus+++màn hình cong+++màn hình dell+++màn hình full hd+++màn hình hd+++màn hình lg+++màn hình máy tính+++màn hình samsung+++trên 12 triệu+++vàng+++đen+++
Thẻ
 • +++1.5 triệu - 2 triệu+++2 triệu - 3 triệu+++21.5'+++3 triệu - 5 triệu+++5 triệu - 7 triệu+++5 triệu - 8 triệu+++8 triệu - 12 triệu+++lcd aoc 24g2 23.8 inch ips+++lcd aoc 27g2 27 inch ips+++lcd aoc ag322fcx - agon gaming 31.5'+++lcd aoc brand 24v2q/74 23.8' wide led full viền+++lcd aoc c27v1q - 27'+++lcd aoc c32g1 gaming 31.5'+++lcd aoc i2080sw 19.5' (ips)+++lcd asus mx34vq 34'+++lcd asus pa248qv 24inch+++lcd asus rog strix xg27vq 27'+++lcd asus rog strix xg35vq 35 inch+++lcd asus rog swift pg348q 34'+++lcd asus va326h 32' 144hz full hd+++lcd asus vg278qr 27 inch+++lcd asus vp228ne 22' 1ms full hd+++lcd asus vs207df 19.5inch đen+++lcd asus vt229h 22' ips full hd+++lcd asus vz229h led 21.5'+++lcd asus vz229he led 21.5'+++lcd dell e1916hv 18.5'+++lcd dell e2216hv 21.5' led+++lcd dell p2419h 23.8' 1920x1080 led+++lcd dell p2719h 27' led full hd+++lcd dell se2219hx+++lcd dell u2719d-27'+++lcd dell u3419w 34' (3440 x 1440)+++lcd dell ultra sharp u2419h 24'+++lcd dell up3216q+++lcd hp v194 18.5' (v5e94aa)+++lcd lg 22mn430m-b+++lcd lg 24gl600f-b 24' gaming 144hz+++lcd lg 24mp59g-p.atv 24' ips gaming+++lcd lg 27mk430h-b 27' ips+++lcd lg 29wn600 29 inch+++lcd samsung ls22r350fhexxv+++lcd samsung ls24e360hl/xv led 24'+++lcd samsung ls27e45kbhv/xv+++màn hình 2k+++màn hình 4k+++màn hình aoc+++màn hình asus+++màn hình cong+++màn hình dell+++màn hình full hd+++màn hình hd+++màn hình lg+++màn hình máy tính+++màn hình samsung+++trên 12 triệu+++vàng+++đen+++
Thương hiệu
 • +++1.5 triệu - 2 triệu+++2 triệu - 3 triệu+++21.5'+++3 triệu - 5 triệu+++5 triệu - 7 triệu+++5 triệu - 8 triệu+++8 triệu - 12 triệu+++lcd aoc 24g2 23.8 inch ips+++lcd aoc 27g2 27 inch ips+++lcd aoc ag322fcx - agon gaming 31.5'+++lcd aoc brand 24v2q/74 23.8' wide led full viền+++lcd aoc c27v1q - 27'+++lcd aoc c32g1 gaming 31.5'+++lcd aoc i2080sw 19.5' (ips)+++lcd asus mx34vq 34'+++lcd asus pa248qv 24inch+++lcd asus rog strix xg27vq 27'+++lcd asus rog strix xg35vq 35 inch+++lcd asus rog swift pg348q 34'+++lcd asus va326h 32' 144hz full hd+++lcd asus vg278qr 27 inch+++lcd asus vp228ne 22' 1ms full hd+++lcd asus vs207df 19.5inch đen+++lcd asus vt229h 22' ips full hd+++lcd asus vz229h led 21.5'+++lcd asus vz229he led 21.5'+++lcd dell e1916hv 18.5'+++lcd dell e2216hv 21.5' led+++lcd dell p2419h 23.8' 1920x1080 led+++lcd dell p2719h 27' led full hd+++lcd dell se2219hx+++lcd dell u2719d-27'+++lcd dell u3419w 34' (3440 x 1440)+++lcd dell ultra sharp u2419h 24'+++lcd dell up3216q+++lcd hp v194 18.5' (v5e94aa)+++lcd lg 22mn430m-b+++lcd lg 24gl600f-b 24' gaming 144hz+++lcd lg 24mp59g-p.atv 24' ips gaming+++lcd lg 27mk430h-b 27' ips+++lcd lg 29wn600 29 inch+++lcd samsung ls22r350fhexxv+++lcd samsung ls24e360hl/xv led 24'+++lcd samsung ls27e45kbhv/xv+++màn hình 2k+++màn hình 4k+++màn hình aoc+++màn hình asus+++màn hình cong+++màn hình dell+++màn hình full hd+++màn hình hd+++màn hình lg+++màn hình máy tính+++màn hình samsung+++trên 12 triệu+++vàng+++đen+++
Giá
 • +++1.5 triệu - 2 triệu+++2 triệu - 3 triệu+++21.5'+++3 triệu - 5 triệu+++5 triệu - 7 triệu+++5 triệu - 8 triệu+++8 triệu - 12 triệu+++lcd aoc 24g2 23.8 inch ips+++lcd aoc 27g2 27 inch ips+++lcd aoc ag322fcx - agon gaming 31.5'+++lcd aoc brand 24v2q/74 23.8' wide led full viền+++lcd aoc c27v1q - 27'+++lcd aoc c32g1 gaming 31.5'+++lcd aoc i2080sw 19.5' (ips)+++lcd asus mx34vq 34'+++lcd asus pa248qv 24inch+++lcd asus rog strix xg27vq 27'+++lcd asus rog strix xg35vq 35 inch+++lcd asus rog swift pg348q 34'+++lcd asus va326h 32' 144hz full hd+++lcd asus vg278qr 27 inch+++lcd asus vp228ne 22' 1ms full hd+++lcd asus vs207df 19.5inch đen+++lcd asus vt229h 22' ips full hd+++lcd asus vz229h led 21.5'+++lcd asus vz229he led 21.5'+++lcd dell e1916hv 18.5'+++lcd dell e2216hv 21.5' led+++lcd dell p2419h 23.8' 1920x1080 led+++lcd dell p2719h 27' led full hd+++lcd dell se2219hx+++lcd dell u2719d-27'+++lcd dell u3419w 34' (3440 x 1440)+++lcd dell ultra sharp u2419h 24'+++lcd dell up3216q+++lcd hp v194 18.5' (v5e94aa)+++lcd lg 22mn430m-b+++lcd lg 24gl600f-b 24' gaming 144hz+++lcd lg 24mp59g-p.atv 24' ips gaming+++lcd lg 27mk430h-b 27' ips+++lcd lg 29wn600 29 inch+++lcd samsung ls22r350fhexxv+++lcd samsung ls24e360hl/xv led 24'+++lcd samsung ls27e45kbhv/xv+++màn hình 2k+++màn hình 4k+++màn hình aoc+++màn hình asus+++màn hình cong+++màn hình dell+++màn hình full hd+++màn hình hd+++màn hình lg+++màn hình máy tính+++màn hình samsung+++trên 12 triệu+++vàng+++đen+++
 • Kích thước màn hình: 24.0Inch
 • Độ phân giải: Full HD (1920x1200)
 • Cổng giao tiếp:HDMI, D-Sub, DisplayPort
5.450.000₫ 6.500.000₫
Xem nhanh
 • Kích thước màn hình: 27Inch IPS
 • Độ phân giải: 1920x1080
 • Cổng giao tiếp:VGA, HDMI, Display Port
4.785.000₫
Xem nhanh
 • Kích thước màn hình: 29 inch 5ms 75Hz
 • Độ phân giải: 2560 x 1080
 • Cổng giao tiếp: 1 x DisplayPort 1.2, 2 x HDMI
 • 6.200.000₫
  Xem nhanh
  • Kích thước màn hình: 24Inch IPS
  • Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
  • Cổng giao tiếp: HDMI 1.4 × 1, DisplayPort 1.2 × 1
  3.000.000₫
  Xem nhanh
  • Kích thước màn hình: 23.6Inch PLS
  • Độ phân giải: 1920x1080
  • Cổng giao tiếp: D-Sub/HDMI
  3.000.000₫
  Xem nhanh
  • Kích thước màn hình: 27.0Inch TN
  • Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
  • Cổng giao tiếp: DVI, DisplayPort, VGA
  4.550.000₫
  Xem nhanh
  • Kích thước màn hình: 21.5Inch
  • Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
  • Cổng giao tiếp:1 x HDMI 1.4, 1 x D-sub
  2.850.000₫
  Xem nhanh
  • Kích thước màn hình: 27Inch IPS
  • Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
  • Cổng giao tiếp: D-Sub, HDMI
  3.900.000₫
  Xem nhanh
  • Kích thước màn hình: 23.6Inch TN
  • Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
  • Cổng giao tiếp: 2 x HDMI (1.4) / 1 x Display Port (1.2) / 1 x Audio Out (3,5mm)
  4.550.000₫
  Xem nhanh
  • Kích thước màn hình: 23.8Inch IPS
  • Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
  • Cổng giao tiếp: Dsub/ HDMI / Display Port
  3.150.000₫
  Xem nhanh
  • Kích thước màn hình: 21.5Inch IPS
  • Độ phân giải: FHD 1920 x 1080
  • Cổng giao tiếp: 1 x HDMI, 1 x VGA/D-sub
  2.380.000₫
  Xem nhanh
  • Kích thước màn hình: 23.8Inch IPS
  • Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
  • Cổng giao tiếp: HDMI, DisplayPort, VGA, USB
  4.200.000₫
  Xem nhanh
  • Kích thước màn hình: 23.8Inch IPS
  • Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
  • Cổng giao tiếp: 1 x DP 1.4 (HDCP 1.4), 1 x DP (out) with MST (HDCP1.4), 1 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 2 x USB 3.0 downstream port, 2 x USB 3.0 with BC1.2, charging capability at 2A (max), 1 x USB 3.0 upstream port, 1 x Analog 2.0 audio line out (3.5mm jack)
  5.450.000₫
  Xem nhanh
  • Kích thước màn hình: 21.5Inch IPS
  • Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
  • Cổng giao tiếp: VGA - HDMI
  2.850.000₫
  Xem nhanh
  • Kích thước màn hình: 21.5Inch LED
  • Độ phân giải: Full HD (1920x1080)
  • Cổng giao tiếp: VGA
  2.500.000₫
  Xem nhanh
  • Kích thước màn hình: 18.5Inch TN
  • Độ phân giải: 1366 x 768
  • Cổng giao tiếp: 1 x VGA/D-sub
  1.650.000₫
  Xem nhanh