E-Dra

Bộ lọc
Lượt xem
Đang hiển thị 1 - 16 Của 37 Mặt hàng
Màu sắc
 • +++blue switch+++brown switch+++bàn di chuột e-dra emp904 lạc hồng+++bàn di chuột gaming+++bàn di chuột chơi game+++bàn phím dareu lk135+++bàn phím dareu lk135 gaming chống nước màu đen+++bàn phím dareu+++bàn phím e-dra+++bàn phím gaming+++bàn phím cơ+++bàn phím cơ e-dra ek300 katana optical (chống nước)+++bàn phím cơ e-dra ek3104 ice white huano red switch+++bàn phím cơ e-dra ek3104 rgb brown switch+++bàn phím cơ e-dra ek3104 rgb huano - red switch+++bàn phím cơ e-dra ek387 huano blue switch+++bàn phím cơ e-dra ek387 huano brown switch+++bàn phím cơ e-dra ek387 huano red switch version 2021+++bàn phím cơ e-dra ek387 rgb dark warrior+++bàn phím cơ e-dra ek387 rgb tkl+++bàn phím cơ e-dra+++bàn phím cơ e-dra ek3087 led blue+++bàn phím cơ e-dra ek3087 led red+++bàn phím cơ e-dra ek3087 v2 ( blue/red/brown)+++bàn phím cơ e-dra ek3104 huano blue switch+++bàn phím cơ e-dra ek3104 huano brown switch+++bàn phím cơ e-dra ek3104 rgb blood warrior+++bàn phím cơ e-dra ek361 wh trắng - brown switch+++bàn phím cơ e-dra ek361bk màu đen - red switch+++bàn phím cơ e-dra ek361bk màu đen - brown switch+++bàn phím cơ e-dra ek387 pro blue switch+++bàn phím cơ e-dra ek387 rgb tkl blue switch+++bàn phím cơ có dây e-dra+++bàn phím cơ có dây e-dra ek387 tkl màu hồng huano- blue switch+++bàn phím cơ có dây e-dra ek387 tkl xanh- blue switch+++bàn phím giả cơ+++bàn phím giả cơ có dây e-dra+++bàn phím giả cơ có dây e-dra ek701 đen+++chuột e-dra em624 black+++chuột e-dra em624 pink+++chuột e-dra em624 white+++chuột e-dra+++chuột e-dra em620w màu đen+++chuột gaming+++chuột có dây+++chuột có dây e-dra em6102 - led rgb+++chuột gaming có dây e-dra em6502+++chuột không dây+++chuột không dây e-dra em621 rabbit (em621w màu hồng)+++chuột không dây e-dra em621 rabbit (em621w màu trắng)+++chuột không dây e-dra em621 rabbit (em621w màu vàng)+++chuột không dây e-dra em621 rabbit (em621w màu đen)+++chuột không dây e-dra em621 rabbit (em621w màu đỏ)+++gaming gear & console+++hồng+++lót chuột game+++lót chuột+++lót chuột e-dra+++phím có dây+++phím không dây+++red switch+++trắng+++vàng+++giá tốt+++top 20+++đen+++đỏ+++
 • Đen
 • Đỏ
 • Trắng
 • Vàng
Chất liệu
 • +++blue switch+++brown switch+++bàn di chuột e-dra emp904 lạc hồng+++bàn di chuột gaming+++bàn di chuột chơi game+++bàn phím dareu lk135+++bàn phím dareu lk135 gaming chống nước màu đen+++bàn phím dareu+++bàn phím e-dra+++bàn phím gaming+++bàn phím cơ+++bàn phím cơ e-dra ek300 katana optical (chống nước)+++bàn phím cơ e-dra ek3104 ice white huano red switch+++bàn phím cơ e-dra ek3104 rgb brown switch+++bàn phím cơ e-dra ek3104 rgb huano - red switch+++bàn phím cơ e-dra ek387 huano blue switch+++bàn phím cơ e-dra ek387 huano brown switch+++bàn phím cơ e-dra ek387 huano red switch version 2021+++bàn phím cơ e-dra ek387 rgb dark warrior+++bàn phím cơ e-dra ek387 rgb tkl+++bàn phím cơ e-dra+++bàn phím cơ e-dra ek3087 led blue+++bàn phím cơ e-dra ek3087 led red+++bàn phím cơ e-dra ek3087 v2 ( blue/red/brown)+++bàn phím cơ e-dra ek3104 huano blue switch+++bàn phím cơ e-dra ek3104 huano brown switch+++bàn phím cơ e-dra ek3104 rgb blood warrior+++bàn phím cơ e-dra ek361 wh trắng - brown switch+++bàn phím cơ e-dra ek361bk màu đen - red switch+++bàn phím cơ e-dra ek361bk màu đen - brown switch+++bàn phím cơ e-dra ek387 pro blue switch+++bàn phím cơ e-dra ek387 rgb tkl blue switch+++bàn phím cơ có dây e-dra+++bàn phím cơ có dây e-dra ek387 tkl màu hồng huano- blue switch+++bàn phím cơ có dây e-dra ek387 tkl xanh- blue switch+++bàn phím giả cơ+++bàn phím giả cơ có dây e-dra+++bàn phím giả cơ có dây e-dra ek701 đen+++chuột e-dra em624 black+++chuột e-dra em624 pink+++chuột e-dra em624 white+++chuột e-dra+++chuột e-dra em620w màu đen+++chuột gaming+++chuột có dây+++chuột có dây e-dra em6102 - led rgb+++chuột gaming có dây e-dra em6502+++chuột không dây+++chuột không dây e-dra em621 rabbit (em621w màu hồng)+++chuột không dây e-dra em621 rabbit (em621w màu trắng)+++chuột không dây e-dra em621 rabbit (em621w màu vàng)+++chuột không dây e-dra em621 rabbit (em621w màu đen)+++chuột không dây e-dra em621 rabbit (em621w màu đỏ)+++gaming gear & console+++hồng+++lót chuột game+++lót chuột+++lót chuột e-dra+++phím có dây+++phím không dây+++red switch+++trắng+++vàng+++giá tốt+++top 20+++đen+++đỏ+++
Thẻ
 • +++blue switch+++brown switch+++bàn di chuột e-dra emp904 lạc hồng+++bàn di chuột gaming+++bàn di chuột chơi game+++bàn phím dareu lk135+++bàn phím dareu lk135 gaming chống nước màu đen+++bàn phím dareu+++bàn phím e-dra+++bàn phím gaming+++bàn phím cơ+++bàn phím cơ e-dra ek300 katana optical (chống nước)+++bàn phím cơ e-dra ek3104 ice white huano red switch+++bàn phím cơ e-dra ek3104 rgb brown switch+++bàn phím cơ e-dra ek3104 rgb huano - red switch+++bàn phím cơ e-dra ek387 huano blue switch+++bàn phím cơ e-dra ek387 huano brown switch+++bàn phím cơ e-dra ek387 huano red switch version 2021+++bàn phím cơ e-dra ek387 rgb dark warrior+++bàn phím cơ e-dra ek387 rgb tkl+++bàn phím cơ e-dra+++bàn phím cơ e-dra ek3087 led blue+++bàn phím cơ e-dra ek3087 led red+++bàn phím cơ e-dra ek3087 v2 ( blue/red/brown)+++bàn phím cơ e-dra ek3104 huano blue switch+++bàn phím cơ e-dra ek3104 huano brown switch+++bàn phím cơ e-dra ek3104 rgb blood warrior+++bàn phím cơ e-dra ek361 wh trắng - brown switch+++bàn phím cơ e-dra ek361bk màu đen - red switch+++bàn phím cơ e-dra ek361bk màu đen - brown switch+++bàn phím cơ e-dra ek387 pro blue switch+++bàn phím cơ e-dra ek387 rgb tkl blue switch+++bàn phím cơ có dây e-dra+++bàn phím cơ có dây e-dra ek387 tkl màu hồng huano- blue switch+++bàn phím cơ có dây e-dra ek387 tkl xanh- blue switch+++bàn phím giả cơ+++bàn phím giả cơ có dây e-dra+++bàn phím giả cơ có dây e-dra ek701 đen+++chuột e-dra em624 black+++chuột e-dra em624 pink+++chuột e-dra em624 white+++chuột e-dra+++chuột e-dra em620w màu đen+++chuột gaming+++chuột có dây+++chuột có dây e-dra em6102 - led rgb+++chuột gaming có dây e-dra em6502+++chuột không dây+++chuột không dây e-dra em621 rabbit (em621w màu hồng)+++chuột không dây e-dra em621 rabbit (em621w màu trắng)+++chuột không dây e-dra em621 rabbit (em621w màu vàng)+++chuột không dây e-dra em621 rabbit (em621w màu đen)+++chuột không dây e-dra em621 rabbit (em621w màu đỏ)+++gaming gear & console+++hồng+++lót chuột game+++lót chuột+++lót chuột e-dra+++phím có dây+++phím không dây+++red switch+++trắng+++vàng+++giá tốt+++top 20+++đen+++đỏ+++
Thương hiệu
 • +++blue switch+++brown switch+++bàn di chuột e-dra emp904 lạc hồng+++bàn di chuột gaming+++bàn di chuột chơi game+++bàn phím dareu lk135+++bàn phím dareu lk135 gaming chống nước màu đen+++bàn phím dareu+++bàn phím e-dra+++bàn phím gaming+++bàn phím cơ+++bàn phím cơ e-dra ek300 katana optical (chống nước)+++bàn phím cơ e-dra ek3104 ice white huano red switch+++bàn phím cơ e-dra ek3104 rgb brown switch+++bàn phím cơ e-dra ek3104 rgb huano - red switch+++bàn phím cơ e-dra ek387 huano blue switch+++bàn phím cơ e-dra ek387 huano brown switch+++bàn phím cơ e-dra ek387 huano red switch version 2021+++bàn phím cơ e-dra ek387 rgb dark warrior+++bàn phím cơ e-dra ek387 rgb tkl+++bàn phím cơ e-dra+++bàn phím cơ e-dra ek3087 led blue+++bàn phím cơ e-dra ek3087 led red+++bàn phím cơ e-dra ek3087 v2 ( blue/red/brown)+++bàn phím cơ e-dra ek3104 huano blue switch+++bàn phím cơ e-dra ek3104 huano brown switch+++bàn phím cơ e-dra ek3104 rgb blood warrior+++bàn phím cơ e-dra ek361 wh trắng - brown switch+++bàn phím cơ e-dra ek361bk màu đen - red switch+++bàn phím cơ e-dra ek361bk màu đen - brown switch+++bàn phím cơ e-dra ek387 pro blue switch+++bàn phím cơ e-dra ek387 rgb tkl blue switch+++bàn phím cơ có dây e-dra+++bàn phím cơ có dây e-dra ek387 tkl màu hồng huano- blue switch+++bàn phím cơ có dây e-dra ek387 tkl xanh- blue switch+++bàn phím giả cơ+++bàn phím giả cơ có dây e-dra+++bàn phím giả cơ có dây e-dra ek701 đen+++chuột e-dra em624 black+++chuột e-dra em624 pink+++chuột e-dra em624 white+++chuột e-dra+++chuột e-dra em620w màu đen+++chuột gaming+++chuột có dây+++chuột có dây e-dra em6102 - led rgb+++chuột gaming có dây e-dra em6502+++chuột không dây+++chuột không dây e-dra em621 rabbit (em621w màu hồng)+++chuột không dây e-dra em621 rabbit (em621w màu trắng)+++chuột không dây e-dra em621 rabbit (em621w màu vàng)+++chuột không dây e-dra em621 rabbit (em621w màu đen)+++chuột không dây e-dra em621 rabbit (em621w màu đỏ)+++gaming gear & console+++hồng+++lót chuột game+++lót chuột+++lót chuột e-dra+++phím có dây+++phím không dây+++red switch+++trắng+++vàng+++giá tốt+++top 20+++đen+++đỏ+++
Giá
 • +++blue switch+++brown switch+++bàn di chuột e-dra emp904 lạc hồng+++bàn di chuột gaming+++bàn di chuột chơi game+++bàn phím dareu lk135+++bàn phím dareu lk135 gaming chống nước màu đen+++bàn phím dareu+++bàn phím e-dra+++bàn phím gaming+++bàn phím cơ+++bàn phím cơ e-dra ek300 katana optical (chống nước)+++bàn phím cơ e-dra ek3104 ice white huano red switch+++bàn phím cơ e-dra ek3104 rgb brown switch+++bàn phím cơ e-dra ek3104 rgb huano - red switch+++bàn phím cơ e-dra ek387 huano blue switch+++bàn phím cơ e-dra ek387 huano brown switch+++bàn phím cơ e-dra ek387 huano red switch version 2021+++bàn phím cơ e-dra ek387 rgb dark warrior+++bàn phím cơ e-dra ek387 rgb tkl+++bàn phím cơ e-dra+++bàn phím cơ e-dra ek3087 led blue+++bàn phím cơ e-dra ek3087 led red+++bàn phím cơ e-dra ek3087 v2 ( blue/red/brown)+++bàn phím cơ e-dra ek3104 huano blue switch+++bàn phím cơ e-dra ek3104 huano brown switch+++bàn phím cơ e-dra ek3104 rgb blood warrior+++bàn phím cơ e-dra ek361 wh trắng - brown switch+++bàn phím cơ e-dra ek361bk màu đen - red switch+++bàn phím cơ e-dra ek361bk màu đen - brown switch+++bàn phím cơ e-dra ek387 pro blue switch+++bàn phím cơ e-dra ek387 rgb tkl blue switch+++bàn phím cơ có dây e-dra+++bàn phím cơ có dây e-dra ek387 tkl màu hồng huano- blue switch+++bàn phím cơ có dây e-dra ek387 tkl xanh- blue switch+++bàn phím giả cơ+++bàn phím giả cơ có dây e-dra+++bàn phím giả cơ có dây e-dra ek701 đen+++chuột e-dra em624 black+++chuột e-dra em624 pink+++chuột e-dra em624 white+++chuột e-dra+++chuột e-dra em620w màu đen+++chuột gaming+++chuột có dây+++chuột có dây e-dra em6102 - led rgb+++chuột gaming có dây e-dra em6502+++chuột không dây+++chuột không dây e-dra em621 rabbit (em621w màu hồng)+++chuột không dây e-dra em621 rabbit (em621w màu trắng)+++chuột không dây e-dra em621 rabbit (em621w màu vàng)+++chuột không dây e-dra em621 rabbit (em621w màu đen)+++chuột không dây e-dra em621 rabbit (em621w màu đỏ)+++gaming gear & console+++hồng+++lót chuột game+++lót chuột+++lót chuột e-dra+++phím có dây+++phím không dây+++red switch+++trắng+++vàng+++giá tốt+++top 20+++đen+++đỏ+++
 • Loại sản phẩm: Bàn phím cơ
 • Chuẩn giao tiếp: USB
 • Phím chức năng: Standard
 • Màu: Black
Đã bán hết
Xem nhanh
 • Loại sản phẩm: Bàn phím cơ
 • Chuẩn giao tiếp: USB
 • Phím chức năng: Standard
 • Màu: Black
Đã bán hết
Xem nhanh
 • Bàn phím cơ E-DRA EK300 Optical
 • Switch Quang học tiên tiến nhất
 • Độ bền trên 100 triệu lần bấm
 • Có thể chống nước
 • LED Rainbow siêu đẹp
 • Đi kèm kê tay LED Rainbow siêu đẹpĐi kèm kê tay
840.000₫
Xem nhanh
 • Loại sản phẩm: Bàn phím cơ
 • Chuẩn giao tiếp: USB
 • Phím chức năng: Standard
Đã bán hết
Xem nhanh
 • Loại sản phẩm: Bàn phím cơ
 • Chuẩn giao tiếp: USB
 • Phím chức năng: Standard
Đã bán hết
Xem nhanh
 • Loại sản phẩm: Bàn phím cơ
 • Chuẩn giao tiếp: USB
 • Phím chức năng: Standard
Đã bán hết
Xem nhanh
  Thương hiệu:E-DRA
  Bảo hành:24 tháng
  Model:E-Dra EK3087 v2
  Màu sắc:Đen Bạc
  Kết nối:Có dây
  Loại bàn phím:87 phím
  Kiểu bàn phím:TKL
  Đèn led:Rainbows
  Switch:Outemu Blue/Brown/Red
  Keycaps:Double injection key caps
  Dây:1.6M bọc dù
  Chất liệu:Nhôm, nhựa siêu bền
  Antighosting:Full antishosting keys
580.000₫
Xem nhanh
 • Bàn phím cơ E-DRA EK3104 Huano Blue switch Version 2021
 • NÂNG CẤP VỚI DÂY RỜI, ĐẦU NỐI VỚI PHÍM USB TYPE C
 • NÂNG CẤP SWITCH HUANO SIÊU BỀN
 • Thiết kế 104 phím chuẩn ANSI
 • LED Rainbow siêu đẹpKeycaps ABS Double shot LED Rainbow siêu đẹp
 • Keycaps ABS Double shot
880.000₫
Xem nhanh
 • Loại sản phẩm: Bàn phím cơ
 • Chuẩn giao tiếp: USB Type-A
 • Phím chức năng: Standard
 • Màu: Black
880.000₫
Xem nhanh
Đã bán hết
Xem nhanh
1.290.000₫
Xem nhanh
 • Loại sản phẩm: Bàn phím cơ
 • Chuẩn giao tiếp: USB
 • Phím chức năng: Standard
830.000₫
Xem nhanh
 • Bàn phím cơ E-Dra EK3104
 • Sử dụng switch Huano siêu bền
 • Thiết kế full-size 104 phím
 • Led Rainbow
 • Keycap ABS DoubleShot
970.000₫
Xem nhanh
Đã bán hết
Xem nhanh
 • Bàn phím cơ E-DRA EK361W màu đen Brown switch
 • Bàn phím cơ không dây
 • Switch Outemu độ bền 50 triệu lần bấm
 • Kết nối Bluetooth thông dụng
 • Layout 61 phímLED RGB 16.8 triệu màuPin dung lượng 4000mhA, sạc qua cổng USB Layout 61 phím
 • LED RGB 16.8 triệu màu
 • Pin dung lượng 4000mhA, sạc qua cổng USB
Đã bán hết
Xem nhanh
 • Loại sản phẩm: Bàn phím cơ
 • Chuẩn giao tiếp: USB, bluetooth
 • Phím chức năng: Standard
Đã bán hết
Xem nhanh