Kingspec

Bộ lọc
Lượt xem
Đang hiển thị Tất cả 2 Mặt hàng
Màu sắc
  • +++linh kiện-phụ kiện laptop+++phụ kiện laptop+++ssd+++ssd kingspec+++ổ cứng ssd+++ổ cứng+++ổ cứng - ssd laptop+++ổ cứng ssd 120gb/128gb kingspec+++ổ cứng ssd 240gb kingspec+++
Chất liệu
  • +++linh kiện-phụ kiện laptop+++phụ kiện laptop+++ssd+++ssd kingspec+++ổ cứng ssd+++ổ cứng+++ổ cứng - ssd laptop+++ổ cứng ssd 120gb/128gb kingspec+++ổ cứng ssd 240gb kingspec+++
Thẻ
  • +++linh kiện-phụ kiện laptop+++phụ kiện laptop+++ssd+++ssd kingspec+++ổ cứng ssd+++ổ cứng+++ổ cứng - ssd laptop+++ổ cứng ssd 120gb/128gb kingspec+++ổ cứng ssd 240gb kingspec+++
Thương hiệu
  • +++linh kiện-phụ kiện laptop+++phụ kiện laptop+++ssd+++ssd kingspec+++ổ cứng ssd+++ổ cứng+++ổ cứng - ssd laptop+++ổ cứng ssd 120gb/128gb kingspec+++ổ cứng ssd 240gb kingspec+++
Giá
  • +++linh kiện-phụ kiện laptop+++phụ kiện laptop+++ssd+++ssd kingspec+++ổ cứng ssd+++ổ cứng+++ổ cứng - ssd laptop+++ổ cứng ssd 120gb/128gb kingspec+++ổ cứng ssd 240gb kingspec+++
700.000₫
Xem nhanh
890.000₫
Xem nhanh