UNIFI

Bộ lọc
Lượt xem
Đang hiển thị Tất cả 3 Mặt hàng
Màu sắc
  • +++bộ thu phát ubiquiti unifi uap ac lite+++bộ phát sóng wifi ubiquiti unifi ac pro ac1750+++bộ phát sóng wifi+++bộ phát sóng wifi-unifi+++thiết bị mạng+++thiết bị thu phát unifi+++thiết bị thu phát unifi ap-ac (lr)+++trắng+++
  • Trắng
Chất liệu
  • +++bộ thu phát ubiquiti unifi uap ac lite+++bộ phát sóng wifi ubiquiti unifi ac pro ac1750+++bộ phát sóng wifi+++bộ phát sóng wifi-unifi+++thiết bị mạng+++thiết bị thu phát unifi+++thiết bị thu phát unifi ap-ac (lr)+++trắng+++
Thẻ
  • +++bộ thu phát ubiquiti unifi uap ac lite+++bộ phát sóng wifi ubiquiti unifi ac pro ac1750+++bộ phát sóng wifi+++bộ phát sóng wifi-unifi+++thiết bị mạng+++thiết bị thu phát unifi+++thiết bị thu phát unifi ap-ac (lr)+++trắng+++
Thương hiệu
  • +++bộ thu phát ubiquiti unifi uap ac lite+++bộ phát sóng wifi ubiquiti unifi ac pro ac1750+++bộ phát sóng wifi+++bộ phát sóng wifi-unifi+++thiết bị mạng+++thiết bị thu phát unifi+++thiết bị thu phát unifi ap-ac (lr)+++trắng+++
Giá
  • +++bộ thu phát ubiquiti unifi uap ac lite+++bộ phát sóng wifi ubiquiti unifi ac pro ac1750+++bộ phát sóng wifi+++bộ phát sóng wifi-unifi+++thiết bị mạng+++thiết bị thu phát unifi+++thiết bị thu phát unifi ap-ac (lr)+++trắng+++
  • Phủ sóng WiFi cả 2 dải tần 2.4Ghz và 5Ghz 
  • Thích hợp cho những địa điểm khó đi dây
  • Tạo ra 04 VLAN thuận tiện
3.990.000₫
Xem nhanh
2.700.000₫
Xem nhanh