Bàn phím cơ chơi game

Filter
View
Showing 1 - 16 of 23 Items
Màu sắc
 • +++brown switch+++bàn phím+++bàn phím akko+++bàn phím bluetooth+++bàn phím cơ+++bàn phím cơ akko 3087 silent akko blue switch+++bàn phím cơ có dây e-dra+++bàn phím cơ dareu+++bàn phím cơ dareu ek807g wireless brown switch+++bàn phím cơ dareu ek810g wireless blue switch+++bàn phím cơ dareu ek87 multi led black brown switch+++bàn phím cơ dareu ek87 multi led black red switch+++bàn phím cơ dareu ek884 rgb black blue switch+++bàn phím cơ e-dra+++bàn phím cơ e-dra ek3104 huano blue switch+++bàn phím cơ e-dra ek3104 huano brown switch+++bàn phím cơ e-dra ek3104 rgb huano - red switch+++bàn phím cơ e-dra ek361 wh trắng - brown switch+++bàn phím cơ e-dra ek387 rgb tkl+++bàn phím cơ fuhlen+++bàn phím cơ fuhlen g900l switch blue+++bàn phím cơ gaming fuhlen e+++bàn phím cơ keychron+++bàn phím cơ keychron k4 d2+++bàn phím cơ keychron k4v2 a2+++bàn phím cơ keychron k4v2 a3+++bàn phím cơ keychron k4v2 j3 gateron+++bàn phím cơ motospeed+++bàn phím cơ motospeed k87 colorful blacklight+++bàn phím cơ motospeed k87 rainbow+++bàn phím cơ newmen+++bàn phím cơ newmen gm310+++bàn phím cơ razer huntsman tournament edition rgb chroma razer optical linear switch black (rz03-03080100-r3m1)+++bàn phím cơ steelseries apex 5 rgb hybrid switch mechanical gaming black (64532)+++bàn phím dareu+++bàn phím e-dra+++bàn phím fuhlen+++bàn phím gaming+++bàn phím keychron+++bàn phím không dây+++bàn phím motospeed+++bàn phím razer+++bàn phím steelseries+++gaming gear & console+++phím có dây+++phím không dây+++red switch+++top 20+++
Chất liệu
 • +++brown switch+++bàn phím+++bàn phím akko+++bàn phím bluetooth+++bàn phím cơ+++bàn phím cơ akko 3087 silent akko blue switch+++bàn phím cơ có dây e-dra+++bàn phím cơ dareu+++bàn phím cơ dareu ek807g wireless brown switch+++bàn phím cơ dareu ek810g wireless blue switch+++bàn phím cơ dareu ek87 multi led black brown switch+++bàn phím cơ dareu ek87 multi led black red switch+++bàn phím cơ dareu ek884 rgb black blue switch+++bàn phím cơ e-dra+++bàn phím cơ e-dra ek3104 huano blue switch+++bàn phím cơ e-dra ek3104 huano brown switch+++bàn phím cơ e-dra ek3104 rgb huano - red switch+++bàn phím cơ e-dra ek361 wh trắng - brown switch+++bàn phím cơ e-dra ek387 rgb tkl+++bàn phím cơ fuhlen+++bàn phím cơ fuhlen g900l switch blue+++bàn phím cơ gaming fuhlen e+++bàn phím cơ keychron+++bàn phím cơ keychron k4 d2+++bàn phím cơ keychron k4v2 a2+++bàn phím cơ keychron k4v2 a3+++bàn phím cơ keychron k4v2 j3 gateron+++bàn phím cơ motospeed+++bàn phím cơ motospeed k87 colorful blacklight+++bàn phím cơ motospeed k87 rainbow+++bàn phím cơ newmen+++bàn phím cơ newmen gm310+++bàn phím cơ razer huntsman tournament edition rgb chroma razer optical linear switch black (rz03-03080100-r3m1)+++bàn phím cơ steelseries apex 5 rgb hybrid switch mechanical gaming black (64532)+++bàn phím dareu+++bàn phím e-dra+++bàn phím fuhlen+++bàn phím gaming+++bàn phím keychron+++bàn phím không dây+++bàn phím motospeed+++bàn phím razer+++bàn phím steelseries+++gaming gear & console+++phím có dây+++phím không dây+++red switch+++top 20+++
Thẻ
 • +++brown switch+++bàn phím+++bàn phím akko+++bàn phím bluetooth+++bàn phím cơ+++bàn phím cơ akko 3087 silent akko blue switch+++bàn phím cơ có dây e-dra+++bàn phím cơ dareu+++bàn phím cơ dareu ek807g wireless brown switch+++bàn phím cơ dareu ek810g wireless blue switch+++bàn phím cơ dareu ek87 multi led black brown switch+++bàn phím cơ dareu ek87 multi led black red switch+++bàn phím cơ dareu ek884 rgb black blue switch+++bàn phím cơ e-dra+++bàn phím cơ e-dra ek3104 huano blue switch+++bàn phím cơ e-dra ek3104 huano brown switch+++bàn phím cơ e-dra ek3104 rgb huano - red switch+++bàn phím cơ e-dra ek361 wh trắng - brown switch+++bàn phím cơ e-dra ek387 rgb tkl+++bàn phím cơ fuhlen+++bàn phím cơ fuhlen g900l switch blue+++bàn phím cơ gaming fuhlen e+++bàn phím cơ keychron+++bàn phím cơ keychron k4 d2+++bàn phím cơ keychron k4v2 a2+++bàn phím cơ keychron k4v2 a3+++bàn phím cơ keychron k4v2 j3 gateron+++bàn phím cơ motospeed+++bàn phím cơ motospeed k87 colorful blacklight+++bàn phím cơ motospeed k87 rainbow+++bàn phím cơ newmen+++bàn phím cơ newmen gm310+++bàn phím cơ razer huntsman tournament edition rgb chroma razer optical linear switch black (rz03-03080100-r3m1)+++bàn phím cơ steelseries apex 5 rgb hybrid switch mechanical gaming black (64532)+++bàn phím dareu+++bàn phím e-dra+++bàn phím fuhlen+++bàn phím gaming+++bàn phím keychron+++bàn phím không dây+++bàn phím motospeed+++bàn phím razer+++bàn phím steelseries+++gaming gear & console+++phím có dây+++phím không dây+++red switch+++top 20+++
Thương hiệu
 • +++brown switch+++bàn phím+++bàn phím akko+++bàn phím bluetooth+++bàn phím cơ+++bàn phím cơ akko 3087 silent akko blue switch+++bàn phím cơ có dây e-dra+++bàn phím cơ dareu+++bàn phím cơ dareu ek807g wireless brown switch+++bàn phím cơ dareu ek810g wireless blue switch+++bàn phím cơ dareu ek87 multi led black brown switch+++bàn phím cơ dareu ek87 multi led black red switch+++bàn phím cơ dareu ek884 rgb black blue switch+++bàn phím cơ e-dra+++bàn phím cơ e-dra ek3104 huano blue switch+++bàn phím cơ e-dra ek3104 huano brown switch+++bàn phím cơ e-dra ek3104 rgb huano - red switch+++bàn phím cơ e-dra ek361 wh trắng - brown switch+++bàn phím cơ e-dra ek387 rgb tkl+++bàn phím cơ fuhlen+++bàn phím cơ fuhlen g900l switch blue+++bàn phím cơ gaming fuhlen e+++bàn phím cơ keychron+++bàn phím cơ keychron k4 d2+++bàn phím cơ keychron k4v2 a2+++bàn phím cơ keychron k4v2 a3+++bàn phím cơ keychron k4v2 j3 gateron+++bàn phím cơ motospeed+++bàn phím cơ motospeed k87 colorful blacklight+++bàn phím cơ motospeed k87 rainbow+++bàn phím cơ newmen+++bàn phím cơ newmen gm310+++bàn phím cơ razer huntsman tournament edition rgb chroma razer optical linear switch black (rz03-03080100-r3m1)+++bàn phím cơ steelseries apex 5 rgb hybrid switch mechanical gaming black (64532)+++bàn phím dareu+++bàn phím e-dra+++bàn phím fuhlen+++bàn phím gaming+++bàn phím keychron+++bàn phím không dây+++bàn phím motospeed+++bàn phím razer+++bàn phím steelseries+++gaming gear & console+++phím có dây+++phím không dây+++red switch+++top 20+++
Giá
 • +++brown switch+++bàn phím+++bàn phím akko+++bàn phím bluetooth+++bàn phím cơ+++bàn phím cơ akko 3087 silent akko blue switch+++bàn phím cơ có dây e-dra+++bàn phím cơ dareu+++bàn phím cơ dareu ek807g wireless brown switch+++bàn phím cơ dareu ek810g wireless blue switch+++bàn phím cơ dareu ek87 multi led black brown switch+++bàn phím cơ dareu ek87 multi led black red switch+++bàn phím cơ dareu ek884 rgb black blue switch+++bàn phím cơ e-dra+++bàn phím cơ e-dra ek3104 huano blue switch+++bàn phím cơ e-dra ek3104 huano brown switch+++bàn phím cơ e-dra ek3104 rgb huano - red switch+++bàn phím cơ e-dra ek361 wh trắng - brown switch+++bàn phím cơ e-dra ek387 rgb tkl+++bàn phím cơ fuhlen+++bàn phím cơ fuhlen g900l switch blue+++bàn phím cơ gaming fuhlen e+++bàn phím cơ keychron+++bàn phím cơ keychron k4 d2+++bàn phím cơ keychron k4v2 a2+++bàn phím cơ keychron k4v2 a3+++bàn phím cơ keychron k4v2 j3 gateron+++bàn phím cơ motospeed+++bàn phím cơ motospeed k87 colorful blacklight+++bàn phím cơ motospeed k87 rainbow+++bàn phím cơ newmen+++bàn phím cơ newmen gm310+++bàn phím cơ razer huntsman tournament edition rgb chroma razer optical linear switch black (rz03-03080100-r3m1)+++bàn phím cơ steelseries apex 5 rgb hybrid switch mechanical gaming black (64532)+++bàn phím dareu+++bàn phím e-dra+++bàn phím fuhlen+++bàn phím gaming+++bàn phím keychron+++bàn phím không dây+++bàn phím motospeed+++bàn phím razer+++bàn phím steelseries+++gaming gear & console+++phím có dây+++phím không dây+++red switch+++top 20+++
Sold Out
Quick View
1.250.000₫
Quick View
 • Bàn phím cơ DareU EK884 RGB Blue switch
 • Phím thiết kế 84 phím vừa gọn vừa tiện dụng
 • Sử dụng switch "D" độc quyền
 • LED RGB 16.8 triệu màu
 • Keycap ABS Laser với font chữ đẹp
 • Dây cáp có thể tháo rời
820.000₫
Quick View
 • Bàn phím cơ DareU EK810G Wireless Blue switch
 • Sử dụng switch "D" độc quyền
 • Keycap ABS Doubleshot siêu bền
 • Phiên bản 2 chế độ kết nối: Wireless 2.4Ghz và Có dây
 • LED màu 1 màu Trắng
 • Pin sạc 2000mAh, sạc qua cổng USB
820.000₫
Quick View
 • Bàn phím cơ DareU EK807G Wireless Brown switch
 • Kết nối không dây 2.4Ghz
 • Sử dụng 2 viên pin AA
 • Switch "D" do DareU tự sản xuất
 • Keycap ABS Doubleshot bền bỉ Keycap ABS Doubleshot bền bỉ
650.000₫
Quick View
 • Bàn phím cơ DareU EK87 Multi LED Red switch
 • Phiên bản nâng cấp LED 7 màu
 • Nâng cấp Keycap ABS DoubleShot siêu bền
 • Sử dụng switch "D" độc quyền
 • Thiết kế 87 phím chuẩn ANSI


570.000₫
Quick View
 • Bàn phím cơ DareU EK87 Multi LED Brown switch
 • Phiên bản nâng cấp LED 7 màu
 • Nâng cấp Keycap ABS DoubleShot siêu bền
 • Sử dụng switch "D" độc quyền
 • Thiết kế 87 phím chuẩn ANSI Thiết kế 87 phím chuẩn ANSI
570.000₫
Quick View
 • Loại sản phẩm: Bàn phím cơ
 • Chuẩn giao tiếp: Bluetooth
 • Phím chức năng: Standard
 • Màu: Gray
1.890.000₫
Quick View
 • Loại sản phẩm: Bàn phím cơ
 • Chuẩn giao tiếp: Bluetooth
 • Phím chức năng: Standard
 • Màu: gray
1.890.000₫
Quick View
 • Bàn phím cơ Keychron K4
 • Bàn phím cơ hỗ trợ tốt cho layout MacOS
 • Kết nối đa dạng : Dây / Bluetooth, kết nối cùng lúc đến 3 thiết bị
 • Layout 96 đầy đủ phím nhưng rất gọn nhẹ
 • Switch Gateron cho cảm giác gõ và độ bền cao
 • Dung lượng pin lên đến 4000 mAh cho thời lượng sử dụng lâu
1.890.000₫
Quick View
 • Bàn phím cơ AKKO 3087 Silent Akko Blue switch
 • Phím sử dụng Switch AKKO
 • 108 phím chuẩn ANSI
 • Keycap PBT siêu bền
 • Ký tự in Dye-Sub cao cấp
 • Hỗ trợ multimedia, macro và có thể khóa phím Windows
 • Dây có thể tháo rời
 • Phụ kiện: 1 sách hướng dẫn sử dụng + 1 keypuller + 1 cover che bụi + keycap tặng kèm + 1 dây cáp USB
Sold Out
Quick View
 • Bàn phím cơ cho gaming và typing
 • Tốc độ gõ cực nhanh
 • Led Chroma RGB tùy chỉnh
 • Switch quang học Razer Optical Linear
 • Dây cáp USB tháo rời bọc dù
 • Keycap Doubleshot
3.390.000₫
Quick View
 • Bàn phím cơ SteelSeries APEX 5 RGB Hybrid switch
 • Switch cơ Hybrid cho tuổi thọ 20 triệu lần nhấn
 • Màn hình OLED hiển thị Profile, thông tin game, tin nhắn Discord...
 • Được cấu thành từ hợp kim nhôm chế tạo máy bay chắc chắn
 • Kê tay nam châm đi kèm vô cùng thoải mái
 • Led RGB 16.8 triệu màu tuỳ chỉnh dễ dàng
2.830.000₫
Quick View
 • Bàn phím cơ E-DRA EK3104 Huano Blue switch Version 2021
 • NÂNG CẤP VỚI DÂY RỜI, ĐẦU NỐI VỚI PHÍM USB TYPE C
 • NÂNG CẤP SWITCH HUANO SIÊU BỀN
 • Thiết kế 104 phím chuẩn ANSI
 • LED Rainbow siêu đẹpKeycaps ABS Double shot LED Rainbow siêu đẹp
 • Keycaps ABS Double shot
880.000₫
Quick View
 • Loại sản phẩm: Bàn phím cơ
 • Chuẩn giao tiếp: Bluetooth
 • Phím chức năng: Standard
 • Màu: Gray
Sold Out
Quick View