Máy tính bàn

Filter
View
Showing 1 - 16 of 35 Items
Màu sắc
  • +++1 triệu-2 triệu+++100hz+++180hz+++1ms+++2 triệu - 3 triệu+++21.5'+++23.8 inch+++238 pen g64+++24 inch+++27 inch+++2gb+++3 triệu - 5 triệu+++75hz+++card màn hình asus gtx 1660 super+++card đồ họa - vga+++celeron g5905+++cáp hdmi+++fhd 1920 x1080+++gaming - phụ kiện game+++gaming gear & console+++giá tốt+++i3 12100+++intel core i3-10100f+++linh kiện máy tính+++màn hình aoc+++màn hình dell+++màn hình full hd+++màn hình gaming hkc mg27f4+++màn hình hkc+++màn hình hp+++màn hình máy tính+++màn hình phẳng+++màn hình samsung+++màn hình viewsonic+++máy bộ+++máy bộ 238+++máy tính bàn+++nguồn msi+++pc 238+++pc 238 celeron g5905+++pc 238 lắp ráp+++pc 238 pentium g3220+++pc gaming+++pc học tập - văn phòng+++pentium g3220+++vga+++vga asus dual geforce gtx 1650 oc (dual-gtx1650-o4gd6-p-evo)+++vga asus ph-gt1030-o2g+++vga card asus+++
Chất liệu
  • +++1 triệu-2 triệu+++100hz+++180hz+++1ms+++2 triệu - 3 triệu+++21.5'+++23.8 inch+++238 pen g64+++24 inch+++27 inch+++2gb+++3 triệu - 5 triệu+++75hz+++card màn hình asus gtx 1660 super+++card đồ họa - vga+++celeron g5905+++cáp hdmi+++fhd 1920 x1080+++gaming - phụ kiện game+++gaming gear & console+++giá tốt+++i3 12100+++intel core i3-10100f+++linh kiện máy tính+++màn hình aoc+++màn hình dell+++màn hình full hd+++màn hình gaming hkc mg27f4+++màn hình hkc+++màn hình hp+++màn hình máy tính+++màn hình phẳng+++màn hình samsung+++màn hình viewsonic+++máy bộ+++máy bộ 238+++máy tính bàn+++nguồn msi+++pc 238+++pc 238 celeron g5905+++pc 238 lắp ráp+++pc 238 pentium g3220+++pc gaming+++pc học tập - văn phòng+++pentium g3220+++vga+++vga asus dual geforce gtx 1650 oc (dual-gtx1650-o4gd6-p-evo)+++vga asus ph-gt1030-o2g+++vga card asus+++
Thẻ
  • +++1 triệu-2 triệu+++100hz+++180hz+++1ms+++2 triệu - 3 triệu+++21.5'+++23.8 inch+++238 pen g64+++24 inch+++27 inch+++2gb+++3 triệu - 5 triệu+++75hz+++card màn hình asus gtx 1660 super+++card đồ họa - vga+++celeron g5905+++cáp hdmi+++fhd 1920 x1080+++gaming - phụ kiện game+++gaming gear & console+++giá tốt+++i3 12100+++intel core i3-10100f+++linh kiện máy tính+++màn hình aoc+++màn hình dell+++màn hình full hd+++màn hình gaming hkc mg27f4+++màn hình hkc+++màn hình hp+++màn hình máy tính+++màn hình phẳng+++màn hình samsung+++màn hình viewsonic+++máy bộ+++máy bộ 238+++máy tính bàn+++nguồn msi+++pc 238+++pc 238 celeron g5905+++pc 238 lắp ráp+++pc 238 pentium g3220+++pc gaming+++pc học tập - văn phòng+++pentium g3220+++vga+++vga asus dual geforce gtx 1650 oc (dual-gtx1650-o4gd6-p-evo)+++vga asus ph-gt1030-o2g+++vga card asus+++
Thương hiệu
  • +++1 triệu-2 triệu+++100hz+++180hz+++1ms+++2 triệu - 3 triệu+++21.5'+++23.8 inch+++238 pen g64+++24 inch+++27 inch+++2gb+++3 triệu - 5 triệu+++75hz+++card màn hình asus gtx 1660 super+++card đồ họa - vga+++celeron g5905+++cáp hdmi+++fhd 1920 x1080+++gaming - phụ kiện game+++gaming gear & console+++giá tốt+++i3 12100+++intel core i3-10100f+++linh kiện máy tính+++màn hình aoc+++màn hình dell+++màn hình full hd+++màn hình gaming hkc mg27f4+++màn hình hkc+++màn hình hp+++màn hình máy tính+++màn hình phẳng+++màn hình samsung+++màn hình viewsonic+++máy bộ+++máy bộ 238+++máy tính bàn+++nguồn msi+++pc 238+++pc 238 celeron g5905+++pc 238 lắp ráp+++pc 238 pentium g3220+++pc gaming+++pc học tập - văn phòng+++pentium g3220+++vga+++vga asus dual geforce gtx 1650 oc (dual-gtx1650-o4gd6-p-evo)+++vga asus ph-gt1030-o2g+++vga card asus+++
Giá
  • +++1 triệu-2 triệu+++100hz+++180hz+++1ms+++2 triệu - 3 triệu+++21.5'+++23.8 inch+++238 pen g64+++24 inch+++27 inch+++2gb+++3 triệu - 5 triệu+++75hz+++card màn hình asus gtx 1660 super+++card đồ họa - vga+++celeron g5905+++cáp hdmi+++fhd 1920 x1080+++gaming - phụ kiện game+++gaming gear & console+++giá tốt+++i3 12100+++intel core i3-10100f+++linh kiện máy tính+++màn hình aoc+++màn hình dell+++màn hình full hd+++màn hình gaming hkc mg27f4+++màn hình hkc+++màn hình hp+++màn hình máy tính+++màn hình phẳng+++màn hình samsung+++màn hình viewsonic+++máy bộ+++máy bộ 238+++máy tính bàn+++nguồn msi+++pc 238+++pc 238 celeron g5905+++pc 238 lắp ráp+++pc 238 pentium g3220+++pc gaming+++pc học tập - văn phòng+++pentium g3220+++vga+++vga asus dual geforce gtx 1650 oc (dual-gtx1650-o4gd6-p-evo)+++vga asus ph-gt1030-o2g+++vga card asus+++
2.290.000₫
Quick View
1.990.000₫
Quick View
2.400.000₫
Quick View
3.850.000₫ 4.890.000₫
Quick View
3.450.000₫
Quick View
2.690.000₫
Quick View
2.600.000₫
Quick View
3.790.000₫
Quick View
3.700.000₫
Quick View
3.790.000₫
Quick View
2.500.000₫
Quick View
1.890.000₫
Quick View
4.100.000₫ 5.200.000₫
Quick View