Mini display port to HDMI

Filter
View
Showing all 2 Items
Màu sắc
  • +++cáp chuyển đổi display port sang hdmi+++cáp chuyển đổi mini displayport to hdmi adapter+++linh kiện-phụ kiện laptop+++mini display port to hdmi+++phụ kiện+++phụ kiện laptop+++phụ kiện tổng hợp+++thiết bị chuyển đổi+++thiết bị chuyển đổi tín hiệu+++
Chất liệu
  • +++cáp chuyển đổi display port sang hdmi+++cáp chuyển đổi mini displayport to hdmi adapter+++linh kiện-phụ kiện laptop+++mini display port to hdmi+++phụ kiện+++phụ kiện laptop+++phụ kiện tổng hợp+++thiết bị chuyển đổi+++thiết bị chuyển đổi tín hiệu+++
Thẻ
  • +++cáp chuyển đổi display port sang hdmi+++cáp chuyển đổi mini displayport to hdmi adapter+++linh kiện-phụ kiện laptop+++mini display port to hdmi+++phụ kiện+++phụ kiện laptop+++phụ kiện tổng hợp+++thiết bị chuyển đổi+++thiết bị chuyển đổi tín hiệu+++
Thương hiệu
  • +++cáp chuyển đổi display port sang hdmi+++cáp chuyển đổi mini displayport to hdmi adapter+++linh kiện-phụ kiện laptop+++mini display port to hdmi+++phụ kiện+++phụ kiện laptop+++phụ kiện tổng hợp+++thiết bị chuyển đổi+++thiết bị chuyển đổi tín hiệu+++
Giá
  • +++cáp chuyển đổi display port sang hdmi+++cáp chuyển đổi mini displayport to hdmi adapter+++linh kiện-phụ kiện laptop+++mini display port to hdmi+++phụ kiện+++phụ kiện laptop+++phụ kiện tổng hợp+++thiết bị chuyển đổi+++thiết bị chuyển đổi tín hiệu+++
280.000₫
Quick View
  • Cáp chuyển đổi DisplayPort to HDMI
  • Hỗ trợ độ phân giải: 1920x1080@60Hz
  • Hỗ trợ khoảng cách: 10m
  • Chất liệu: Nhựa ABS
  • Màu: Đen
280.000₫
Quick View